59 Followers

59 Followers

 • Ramazan UÇ

  Ramazan UÇ

  Vomsis Akıllı Banka Asistanı — Co-Founder

 • Kronnika

  Kronnika

  We develop Robotic Process Automations to help you preserve your company’s most valuable asset: Time! — https://kronnika.com/

 • Süleyman Konur

  Süleyman Konur

  Selçuk Üniversitesi │ Katılım Analiz

 • Raffaele Tiberio

  Raffaele Tiberio

 • Bakiyem.com

  Bakiyem.com

  Bakiyem.com, kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen farklı büyüklüklerdeki firmalar için online ödeme çözümleri üreten bir FinTech şirketidir.

 • Fatih Yildiz

  Fatih Yildiz

 • Milena Pappert

  Milena Pappert

 • Mehmet Emre CAVLI

  Mehmet Emre CAVLI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store